Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.colibra.eu

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku

Szanując Twoje prawa oraz respektując obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu Internetowego zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego colibra.eu jest Colibra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 90-350 Łódź przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25c/221, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO numerem KRS 0000895650, NIP 5223201287, REGON 38874477700000 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”), która przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), (dalej jako: „RODO”), oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (dalej jako: „Polityka”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: colibra@colibra.eu

 1. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora:

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujący sposób:

 1. a) w zakresie rejestracji Konta – w celu wykonania Usługi Elektronicznej Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Usługobiorców w formularzu rejestracyjnym. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy w zakresie Usługi Elektronicznej;
 2. b) w zakresie składania i realizacji Zamówień – w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Klientów w formularzu zamówienia, a także w toku składania Zamówienia oraz jego realizacji. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania Umowy Sprzedaży;
 3. c) w zakresie marketingu bezpośredniego produktów własnych i usług – w celu informowania o oferowanych produktach i usługach, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i/lub Usługobiorców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na marketingu bezpośrednim jego produktów i usług;
 4. d) w zakresie przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – w celu informowania o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, w szczególności poprzez wysyłkę newslettera, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i/lub Usługobiorców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę;
 5. e) w zakresie celów analitycznych i statystycznych – w celu określania jakości świadczonych usług, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i/lub Usługobiorców udostępnione w toku składania i realizacji zamówień i/lub świadczenia Usługi elektronicznej oraz udostępnione na potrzeby wysyłki newslettera, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i/lub Usługobiorców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na utrzymaniu wysokiej jakości usług świadczonych przez Administratora;
 6. f) w zakresie wykonania obowiązków prawnych – w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w szczególności podatkowego, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i/lub Usługobiorców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO, tj. w uzasadnionym interesie Administratora oraz ciążącym na Administratorze obowiązku prawnym;
 7. g) w zakresie obrony przed roszczeniami – w celu ustalenia, dochodzenia lub w celu obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i/lub Usługobiorców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

III. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora:

Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.
 • Adres zamieszkania/dostawy – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.
 • Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie.
 • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu. Będziemy kontaktować się z Tobą na podstawie udzielonej zgody, na podany adres poczty elektronicznej, w celu promocji usług lub towarów Administratora, w tym m.in. przedstawienia informacji o aktualnych promocjach czy akcjach marketingowych. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Administratora, wycofując udzieloną zgodę.
 • Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) – wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Sklepu, rekomendujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień Cookies. określając warunki ich przechowywania przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. Możesz także w dowolnym momencie samodzielnie usunąć ze swojej przeglądarki zapisane na Twoim urządzeniu pliki Cookies. Zmiana ustawień dotyczących Cookies lub ich usunięcie może doprowadzić do ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz do świadczenia Usługi Elektronicznej przez Administratora.

Dokonując zakupu w naszym Sklepie za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta) – po realizacji takiego Zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje jedynie dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

Rejestracja w bazie Kupujących – jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym Sklepie internetowym.

Subskrypcja Newslettera – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

Każdy użytkownik naszego Sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu.

Administrator nie przechowuje danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

 1. Informacja o profilowaniu:

Dane osobowe Klientów i/lub Usługobiorców będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Informacja o przekazywaniu danych osobowych przez Administratora podmiotom trzecim:

Dane Klienta i/lub Usługobiorcy mogą zostać udostępnione dostawcom usług i rozwiązań informatycznych lub  telekomunikacyjnych, działających na zlecenie Administratora w oparciu o obowiązującą ich umowę powierzenia przetwarzania danych.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta i/lub Usługobiorcy do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora:

Administrator przechowuje dane osobowe Klientów i/lub Usługobiorców przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W szczególności Administrator będzie przechowywał dane Klientów i/lub Usługobiorców:

 1. a) dla celów prowadzenia ich Konta w Sklepie Internetowym – do momentu rezygnacji z jego prowadzenia lub zakończenia świadczenia tej usług przez Administratora. Okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami;
 2. b) dla celów realizacji usług na rzecz Usługobiorców – przez okres obowiązywania umowy w zakresie świadczenia Usługi Elektronicznej, przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 3. c) dla celów składania i realizacji Zamówień – przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 4. d) dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy;
 5. e) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na cele analityczne i statystyczne w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy;
 6. e) dane przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody Klienta i/lub Usługobiorcy udzielonej dla celów marketingu produktów i usług własnych Administratora będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 7. f) dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz jego prawnie uzasadnionych interesów przez okres wynikający z takich przepisów, w szczególności prawa podatkowego, to jest przez pięć pełnych lat licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego związanego z umowami sprzedaży lub usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz Usługodawców;
 8. g) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń.

VII. Uprawnienia dotyczące danych osobowych:

Klientowi i/lub Usługobiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych danego Klienta i/lub Usługobiorcy w celach marketingu produktów i usług własnych Administratora, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W wypadku cofnięcia zgody Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych Klienta i/lub Usługobiorcy w tym celu.

Klientowi i/lub Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Klientowi i/lub Usługobiorcy przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przeniesienia a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli Klient i/lub Usługobiorca uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonanie uprawnień określonych w niniejszym dokumencie możliwe jest poprzez osobisty kontakt z Administratorem w sposób określony w punkcie I powyżej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl